Tag: tiền mãn kinh

Tìm hiểu về thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ

visit their website buy viagra now uk Tiền mãn kinh là giai đoạn trước khi dứt hẳn kinh nguyệt của phụ nữ, có thể xảy ra rất sớm và kéo dài từ 4-5 năm, trước khi người phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh hoàn toàn.Tiền mãn kinh thường ở phụ nữ tuổi trung niên, cũng có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ hơn. Nguyên…

Read More »