Tag: tiền mãn kinh

Tìm hiểu về thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ

http://naturalweightlossforever.com/product-tag/email/?add-to-cart=357 Tiền mãn kinh là giai đoạn trước khi dứt hẳn kinh nguyệt của phụ nữ, có thể xảy ra rất sớm và kéo dài từ 4-5 năm, trước khi người phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh hoàn toàn.Tiền mãn kinh thường ở phụ nữ tuổi trung niên, cũng có thể xảy ra ở phụ nữ trẻ hơn. Nguyên…

Read More »