Tag: Thần kinh học

Công nghệ thực tế ảo giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer

buy prednisone for dogs online can i buy Keppra over the counter in australia Kỹ năng điều hướng được thử nghiệm qua tai nghe sử dụng trong công nghệ thực tế ảo có thể giúp xác định bệnh sớm hơn. Các thiết bị được sử dụng rộng rãi bởi các game thủ giúp trải nghiệm tốt hơn có thể được sử dụng để kiểm tra các kỹ năng điều hướng của những người được…

Read More »