Tag: điện tâm đồ

Đo điện tâm đồ là gì

find this http://wealthstrong.com/personal-its-all-about-you/stop-the-frustration/ Đo điện tâm đồ (đo điện tim) là một khảo sát đơn giản, không gây đau nhằm ghi nhận lại những hoạt động điện học của tim. Điện tâm đồ không truyền điện vào cơ thể giống như shock điện. Công dụng Điện tâm đồ giúp bác sĩ chẩn đoán được cơn nhồi máu cơ tim đang xảy ra hoặc…

Read More »