Tag: đa nhân cách

Bệnh rối loạn Đa nhân cách là gì?

order dapoxetine online india Một bộ não, một cơ thể nhưng lại có tới nhiều nhân cách cùng chung sống? Điều đó hoàn toàn có thật. Căn bệnh hiếm gặp Rối loạn Đa nhân cách (Multiple Personality Disorder – MPD), hay tên gọi mới hơn là Rối loạn Tách rời Nhận thức (Dissociative Identity Disorder – DID), là một chủ đề rất thú vị…

Read More »